Agencja Artystyczna Kameny w roku 2017 objęła Mecenatem Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari.

Zapoczątkowany w maju 1985 roku pod nazwą Dni Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu z inicjatywy ówczesnego kierownika Katedry Wokalistyki Akademii Muzycznej w Krakowie, prof. Heleny Łazarskiej - obecnie profesora zwyczajnego Universität für Musik und Darstellende Kunst w Wiedniu. Od 2001 roku istnieje jako FESTIWAL I KONKURS SZTUKI WOKALNEJ IM. ADY SARI. Nowy Sącz zawdzięcza Festiwal i Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari Helenie Łazarskiej oraz Antoniemu Malczakowi, długoletniemu dyrektorowi Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, nazwanymi żartobliwie w prasie ich „rodzicami chrzestnymi”. W 2014 roku na stanowisko Dyrektora Artystycznego Konkursu została mianowana światowej sławy śpiewaczka Małgorzata Walewska.

Od 1991 roku Festiwal zyskał status międzynarodowy. Wówczas po raz pierwszy zwycięzcą był obcokrajowiec: Andriej Szkurgan z Ukrainy. Został on natychmiast zaangażowany w Teatrze Wielkim w Łodzi, następnie w Warszawie, a rok później wygrał wielki konkurs w Tuluzie. Od tamtego czasu przez sale koncertowe Festiwalu i Konkursu przewinęły się setki wokalistów z Polski i całej Europy, ale także z tak odległych krajów jak Korea Południowa czy Japonia. Autorytet i nazwisko Heleny Łazarskiej, uznanej jako jednej z najwybitniejszych pedagogów w Europie, przyciągało do Nowego Sącza wybitnych śpiewaków i muzyków z całego świata. Ich udział, a także atrakcyjny repertuar koncertów, pozyskuje coraz liczniejszą rzeszę melomanów, w tym również młodzieży.

Sam Konkurs – obok znaczenia, jakie taki typ współzawodnictwa wszędzie na świecie posiada – pomyślany został jako etap kształcenia i przygotowania młodych śpiewaków do wielkich międzynarodowych konkursów i występów. Chodzi szczególnie o propagowanie wartościowej muzyki różnych stylów i gatunków poprzez realizowanie prawidłowej sztuki wokalnej, o najszerzej pojęty rozwój młodych śpiewaków, kształtowanie ich muzycznych i artystycznych upodobań oraz świadomości w zakresie zdobywania rzetelnego warsztatu wokalnego, o poszukiwanie własnej osobowości twórczej oraz promowanie talentów.