Karłowicz still alive

Projekt promujący twórczość Mieczysława Karłowicza.

„Tym co w górach pozostali…” to projekt o charakterze „muzycznej dedykacji” -  integrujący różne gatunki muzyczne pod wspólnym szyldem muzyki polskiej, szczególnie muzyki Młodej Polski (oraz muzyki współczesnej nią inspirowanej). Projekt działa na trzech płaszczyznach: pierwsza zakłada wysokiej klasy koncerty na żywo w miejscu o utrudnionym dostępie do muzyki jazzowej i symfonicznej - wykonane przez najwybitniejszych symfoników i jazzmenów polskich młodego pokolenia (z repertuarem inspirowanym twórczością młodoplską). Druga to otwarte warsztaty wokalne oraz interdyscyplinarne dla młodzieży (zwłaszcza z mniejszych ośrodków). Ostatnia to nagrania studyjne wybitnych aranżacji muzyki Karłowicza.

Naszym zamiarem jest przybliżanie szerokiemu gronu odbiorców twórczości Karłowicza i swoiste jej „ożywianie”. Osią projektu jest platforma internetowa, która stanowi miejsce spotkań i „twórczego fermentu” – takiego w jakim żył i komponował sam Karłowicz. To na niej gromadzone są materiały z koncertów i konkursów realizowanych w ramach projektu.

Więcej informacji na stronie: 
www.karlowiczstillalive.pl