Paderewski Transgraniczny

Projekt Paderewski Transgraniczny zakłada wydarzenia artystyczne z koncertami muzyki symfonicznej Ignacego Jana Paderewskiego w największych, elitarnych ośrodkach muzycznych na świecie w kontekście największych dzieł muzyki kompozytorów lokalnych współcześnie mu żyjących. Bogaty kontekst kulturowy stanowi odnośnik dialogu międzykulturowego między wybitnymi dokonaniami kompozytorów  będąc wizytówką Polski otwartej na partnerstwo i dialog w kontekście zachowanej odrębności narodowej. W roku 2014 projekt realizowano we współpracy z Bractwem Kurkowym w Krakowie podczas finału dni polskich w Wiedniu. Zaprezentowano wówczas nieznaną uwerturę es dur Paderewskiego wraz z  Fantazją Polską w konfrontacji z monumentalną pierwszą symfonią Titan G.Mahlera.