Tarnów pełen opowieści

Tarnów pełen opowieści to projekt zrealizowany przez Joannę Domańską w ramach Stypendium Artystycznego Miasta Tarnowa, którego ważną częścią była praca warsztatowa z dziećmi i młodzieżą pochodzącą z tarnowskich Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz ze Stowarzyszenia Siemacha.

Zajęcia przeprowadzone w tarnowskich ośrodkach zapoznały uczestników warsztatów z kolejnymi etapami pracy nad powieścią, włączyły ich w tworzenie postaci oraz wątków z czasów realnych, historycznie odległych bądź fantastycznych. Program spotkań obejmował pracę nad wykreowaniem postaci mogących zaistnieć na kartach powieści lub w przypadku młodszych grup - w fantastycznej przestrzeni bajek.

Warsztaty te stały się kontynuacją artystycznych, interdyscyplinarnych działań prowadzonych z myślą o dzieciach i młodzieży, którym patronuje Agencja Artystyczna Kameny.