Warsztaty

Warsztaty z zarządzania kryzysowego dla organizacji kultury zorganizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanego dla Agnieszki Skotnicznej.