Otwarte drzwi

Projekt „Otwarte drzwi” to cykl autorskich warsztatów  Joanny Bąk łączących różne dziedziny sztuki. Ich uczestnicy tworzą własne dzieła literackie, plastyczne, fotograficzne czy instalacje w przestrzeni, które  prezentują podczas wystaw i happeningów.

Zajęcia prowadzi poetka, fotograf i animatorka kultury - Joanna Bąk. Cykliczne spotkania odbyły się już w Domu Dziecka „Promyk” w Rzuchowej, w Bibliotece Publicznej w Tuchowie oraz w Filii BP w Jodłówce Tuchowskiej.