Wehikuł czasu

Projekt promujący twórczość Feliksa Nowowiejskiego.

„Wehikuł Czasu” to zaskakujący „skok między epokami”, dzięki dociekliwości i ciężkiej pracy udało się nam odnaleźć dwa nieznane, zapomniane, niezwykłe polskie balety Feliksa Nowowiejskiego. Odszukane po latach w depozytach jednej z bibliotek muzealnych (w rękopisach!), skrywają niezwykły dorobek tego często niedocenianego artysty. Skazane na zapomnienie w czasie II Wojny Światowej, skrzętnie ukrywane w okresie panowania doktryny socjalistycznej, rękopisy ujrzały światło dzienne i z miejsca spotkały się z ogromnym zainteresowaniem. Ideą projektu „Wehikuł Czasu” jest przybliżenie znaczącego dorobku artystycznego Nowowiejskiego, próba jego swoistego „wskrzeszenia” w naszej narodowej pamięci poprzez kompletne studium odkrytych baletów. Projekt bazuje na fuzji klasycznej, zgodnej z wymogami zapisanymi przez samego autora, instrumentacji baletów oraz współczesnej interpretacji ich części tanecznej.